IU

IU (İnternational Unit)

IU, international unit (internasyonel-uluslararası ünite). Bir maddenin miktarını standardize etmek için, Dünya Sağlık Örgütünün belirlediği (WHO) ölçü birimidir. Bazen ağırlık, bazen hacim, bazen biyolojik aktivite ölçü alınarak her madde için ayrı ayrı belirlenir. Örneğin; 1 IU Vitamin A,  0.3 μg retinolün ya da 0.6 μg beta-carotene’in biyolojik eşdeğeridir. 1IU İnsülin, 0.0347 mg insan insülinine eşdeğerdir (28.8 IU/mg).

« Return to Dictionary