Hemoroidektomi

Hemoroidektomi

Hemoroidektomi, hemoroidin cerrahi olarak çıkarılmasıdır. Evre 3 ve 4 hemoridlerde uygulanır. Ameliyattan (hemoroidektomiden) önceki akşam ve sabah rektal lavmanlar ile (enema) kolonun distal (son) kısmı temizlenir. Hemoroidektomi lokal, spinal ya da genel anestezi altında uygulanabilir.

Hemoroidektomi Nasıl Yapılır ?

Hasta ameliyat masasına Jack knife (yüzükoyun) ya da litotomi pozisyonunda (sırtüstü ayaklar yukarıda) yatırılır. Önce anal dilatasyon yapılır ve anoskopla muayene edilir. Önce en büyük hemoroid pakesine hemoroidektomi yapılır. Hemoroidektominin bir çok çeşitleri bulunmaktadır.

Hemoroidektomi Çeşitleri 

Kapalı Hemoroidektomi (Ferguson): İnternal ve eksternal hemoroid pakesi eliptik insizyonla çıkarılır ve yaranın tamamı kapatılarak (dikilerek) hemoroidektomi tamamlanır. 2 ya da 3 kadranda hemoroidektomi yapılır ve fazla doku çıkarılırsa anal darlık riski ortaya çıkar.

Açık Hemoroidektomi (Milligan-Morgan): İnternal ve eksternal hemoroid pakesi,kapalı hemoroidektomideki gibi, eliptik insizyonla çıkarılır ancak burada hemoroid pakesinin radiksi (kökü) içeride dikişli sütürle bağlandıktan sonra yara açık bırakılır. Yaralar açık bırakıldığı için 3 kadranda hemoroidektomi yapılsa da anal darlık riski düşüktür.

Submukozal hemoroidektomi (Parks): İki ters Y şeklinde bir insizyonla distal ve proksimaldeki (eksternal-internal) hemoroid pakeleri çıkarılır. Eksternal ve internal hemoroid arasındaki kısma rezeksiyon yapılmaz, sadece burası kesilir, mukozanın altı boşaltılır. Sadece iç hemoroidin radiksine ve iç-dış hemoroid arasındaki  kısma dikiş konur. Yazılarda adını zikretsek de en az uygulanan yöntemdir.

Whitehead Hemoroidektomi (Amputative Hemoroidektomi): İleri evre hemoroidlerde (evre 3-4) ve rektal mukozal prolapsusuta uygulanır. Hemoroid pakeleri, diğer ameliyatlardan farklı olarak,dikine değil enine çıkarılır. Dentat line hizası ya da hemen üzerinden sirküler insizyon yapılır. Distal kısımda kalan pakeler mukoza ve cilt altından (anoderm) diseksiyon yapılarak çıkarılır. Proksimaldeki mukozada bir miktar serbestlenerek eksize edilir. Sonra mukoza ve anoderm tek tek sütürlerle biribirine dikilir. Özellikli bir ameliyattır, titizce ve doğru olarak uygulanmazsa yara ayrışması ya da ıslak anüs (Whitehead deformitesi) ortaya çıkabilir. Whitehead deformitesinin nedeni, insizyonun yanlış bir biçimde dentat çizginin altında yapılması ve anodermin çıkarılmaması gerektiği halde çıkarılmasından kaynaklanır.

Longo Tekniği (Stapler ile Hemoroidektomi): Diğer hemoroidektomilerin aksine fazla hemoroid pakesinin çıkarılması amaçlanmaz. Bunun yerine, sirküler stapler ile dentat çizginin üzerinden, halka şeklinde ince bir rektal mukoza kısmı çıkarılır. Bu işlem hemoroid pakelerine giden damarları da bağlar ve sarkan kısmı yukarı çeker. Bu yüzden bu yönteme hemoroidopeksi de denir. Sırf bu iş için üretilmiş hemoroid staplerleri (zımbaları) bulunmaktadır. Burada eksizyon anoderme yapılırsa (yanlış bir biçimde hemoroid pakeleri çıkarılmak amacıyla) anal darlık gelişir. Longo tekniği diğer hemoroidektomilere göre daha ağrısızdır ve iyileşme daha hızlıdır.

« Return to Dictionary