Femoral Kanal

Femoral Kanal

Femoral kanal, femoral kılıfın (sheath) medialindeki (iç kısmındaki) kanaldır. Buradan lenfatik damarlar geçer ve lenf nodu bulunur (Cloquet lenf nodu). Femoral kılıfın içindekiler, femoral kanal, femoral ven ve femoral arterdir. Femoral kılıfın hemen lateralinde de femoral sinir bulunur. Yani medialden laterale bu yapıları tekrar sıralayacak olursak en içte femoral kanal, sonra femoral ven, arter ve sinir olarak dizilir (akılda kalması için “KVAN” diye bir kısaltma kullanılır). (Tıp: İng. Femoral canal, Lat. canalis femoralis/femoris)

Femoral Kanalın Sınırları Nelerdir?

  • Önde; inguinal ligament
  • Arkada; pektineal ligament (bu ligament superior pubik ramusun önündedir)
  • Medialde; lakunar ligament (Gimbernant)
  • Lateralde; femoral ven

Femoral kanalın girişine femoral ring (halka) denir. Femoral venin mediali (yani femoral kanal), femoral venin genişlemesine izin verecek şekildedir. Bu yüzden burası karın duvarındaki zayıf noktalardan biridir. Kadınlarda pelvis daha geniş ve yayvan olduğu için femoral kanal da daha geniştir. Bu yüzden femoral hernilerin çoğu kadınlarda görülür.

Femoral kanal
Femoral kanal ve inguinal ligamentin arkasından geçen diğer yapılar.

Resim wikipedia‘dan alınmıştır.

« Return to Dictionary