Testis

Testis

Testis, erbezi, erkekte üreme hücrelerini (spermatozoa) üreten endokrin bir bezdir. Yani aynı zamanda androjen hormonları (özellikle testosteron) üretir. Skrotum içinde bulunur. Kadında eşdeğeri overdir (yumurtalık). Testis ve overin her ikisine birden gonad olarak adlandırılır. (Tıp: Testicle, lat. çoğul testes, lat. tekil testis)

« Return to Dictionary