Bipolar

« Return to Dictionary

Bipolar

Bipolar; 

  1. Çift kutuplu (uçlu) olan,
  2. Bipolar elektrokoter; koter pensetinin her iki ucunda da elektrik vardır ve devre bu iki uç arasında dokudan geçerek tamamlanır. Dolayısıyla sadece iki ucun arasında kalan doku koterize edilir, yakılır. Monopolar elektrokoterde, elektrik hastanın vücuduna (sırtına ya da bacağına) bağlanan plak vasıtası ile tüm vucuttan dolaşır, ancak koter ucunun değdiği doku alanı küçük olduğu için burası yanar.
  3. Biyolojide iki uçlu veya karşıt ekstremiteler. Örneğin, bipolar nöron,
  4. Psikiyatride bipolar bozukluk ile ilgili veya bipolar bozukluğu olan,  🙂   🙁 .
  5. Pozitif ve negatif uçları olan bir cihazla ilgili, örneğin transistör,
  6. Yeryüzündeki kutup bölgelerini ilgilendiren,
  7. Karşıt ya da zıt iki fikir ya da yapıya sahip olmak (Örneğin, savaş sonrası dönemin iki kutuplu dünyası).
Eşanlamlılar:
elektrokoter
« Return to Dictionary