Femoral Herni

Femoral Herni

Femoral herni, kasığın ve inguinal ligamanın hemen altında, femoral kanaldan kaynaklanan hernidir. Kadınlarda en sık görülen herni inguinal hernidir (femoral herniden sıktır).  Ancak femoral hernilerin çoğu kadınlarda görülür. Muayenede tanı konması zor olabilir. Şüphelenildiğinde yüzeyel ultrasonografi istenmelidir.

Femoral Kanalın Sınırları Nelerdir?

 • Önde; inguinal ligament
 • Arkada; pektineal ligament (bu ligament superior pubik ramusun önündedir)
 • Medialde; lakunar ligament (Gimbernant)
 • Lateralde; femoral ven

Femoral kanalın girişine femoral ring (halka) denir. Femoral venin mediali, femoral venin genişlemesine izin verecek şekildedir. Bu yüzden burası karın duvarındaki zayıf noktalardan biridir. Kadınlarda pelvis daha geniş ve yayvan olduğu için femoral kanal da daha geniştir. Bu yüzden femoral hernilerin çoğu kadınlarda görülür.

Redüktabl Femoral Herni: Femoral herni karın içine itilebilir demektir. Bu herniler çoğu zaman karın içine kendiliğinden girip çıkarlar. Genellikle ağrı yapmaz.

İnkarsere (irredüktabl) Femoral Herni: Herni femoral kanala sıkışmıştır ve içeri girmez, elle de itilemez, ağrılıdır. Bazı kaynaklarda inkarsere kelimesinin, bağırsak obstrüksiyonuna yol açtığı anlamına geldiği yazmaktaysa da günlük pratiğimizde bu anlamda pek kullanmıyoruz. Obstrüksiyon varsa ayrıca belirtiyoruz. İnkarsere femoral herni redükte edilemezse acil cerrahi işlem gerekir (ameliyat).

Strangüle Femoral Herni: Herni işindeki yapıların (en çok da ince bağırsak) kan dolaşımının bozulduğu anlamına gelir. Tüm hernilerde inkarserasyon ve stangülasyon görülmekle beraber, femoral hernilerde çok daha sık karşılaşıyoruz. Çünkü femoral hernilerin boynu dardır ve giren organ, kolayca sıkışır. Strangüle femoral herninin belirtileri nelerdir? Herni bölgesinde şiddetli ağrı, muayenede herni bölgesinde, şiddetli hassasiyet, şişlik, ödem, kızarıklık hatta morluk.

Femoral Herninin Tanısı Nasıl Konur?

Femoral herni tanısı temel olarak fizik muayene ile konur. Herniye ait şişlik, inguinal ligamentin altındadır. Bayan hastalarda femoral herniden daha çok şüphelenmek gerekir. Bununla beraber yinede bazen inguinal herni ile femoral herniyi ya da büyümüş bir inguinal lenf nodunu birbirinden ayırmak zordur (özellikle obezlerde). Bu durumda ultrasonografi ve gerekirse bilgisayarlı tomografinin çok önemli bir yeri vardır.

Femoral Herninin Tedavisi Nedir?

Bir kere şunu belirtelim ki femoral herni tanısı konduğunda, mümkün olduğunca erken ameliyat edilmelidir. Çünkü femoral hernilerde inkarserasyon ve strangülasyon riski yüksektir. Strangüle ve inkarselre hernilerde acil ameliyat gerekir.

Komplikasyonsuz Femoral Hernilerin Tedavisi

 • Laparoskopik onarım
  • TAPP, TEP
 • Subinguinal Femoral Herni Onarımları; inguinal ligamentin altından insizyon ve onarım yapılır. Gerekirse Gimbernant bağı (laküner ligament) kesilerek, femoral kanal mediale doğru güvenli bir biçimde genişletilebilir.
  • Femoral Bassini onarımı
  • Mesh plug
 • Suprainguinal Femoral Herni Onarımları; inguinal igamentin üstünden insizyon ve onarım yapılır (diğer inguinal hernilerdeki gibi).
  • Mc Vay ve Lotheissen-Moschowitz gibi yamasız primer onarımlar
  • Preperitoneal alana yama serilmesi (Fascia transversalisin altına)
 • Orta Hat Abdominal Ekstraperitoneal Onarım
  • Burada orta hattam insizyon yapılarak rektus kasının arkasından preperitoneal alana girilir ve femoral ve inguinal orifisleri kapatazak şekilde bir yama serilir. İnce bağırsakta gangren varsa ve rezeksiyon-anastomoz gerekirse, periton da orta hatta açılarar karin içinde bağırsak anastomozu yapılabilir. Bu yüzden inkarsere-strangüle femoral hernilerde önemli bir yaklaşımdır.

İnkarsere-Strangüle Femoral Hernilerin Tedavisi

İnkarsere ve strangüle femoral hernilerde femoral yaklaşım kullanılmamalıdır. Bunun iki sebebi vardır. Birincisi, herniyi buradan redükte etmek zor olabilir. İkincisi, eğer strangüle olan bağırsağa rezeksiyon-anostomoz yapmak gerekirse, buradan bunu başarmak neredeyse imkansızdır.

Peki diğer seçenekler nelerdir; suprainguinal yaklaşım ve orta hat abdominal ekstraperitoneal onarımdır. Tecrübeli ellerde laparoskopik yaklaşım da uygulanabilir (özellikle TAPP).

Femoral kanal
Femoral kanal ve inguinal ligamentin arkasından geçen diğer yapılar.

Resim wikipedia‘dan alınmıştır.

« Return to Dictionary