Preeklampsi

Preeklampsi

Preeklampsi, gebeliğin 20. haftasından sonra başlayan, doğumdan sonraki 4-6 hafta sürebilen, hipertansiyon, proteinüri (böbrekten protein kaybı), ve / veya patolojik ödem (özellikle akciğerde) ile karakterize hastalık. Preeklampsi, baş ağrısı, bulantı-kusma, görme bozuklukları, karın ağrısı (karaciğerin etkilenmesi), nefes darlığı, vücut ödeminde artışa neden olur. Preeklampsinin görülme oranı %5 dir. Preeklampsi, lk gebelikte, obez ve diyabetiklerde, 40 yaşından sonra, çoğul gebeliklerde daha sık görülür. Yatak istirahati ve ilaçlar işe yaramazsa, sezeryanla bebek doğurtulur. Preeklampsi bebek doğduktan sonra hızla düzelir.

« Return to Dictionary