Hiperlipidemi

Hiperlipidemi

Hiperlipidemi; kandaki lipit veya lipoproteinlerden tek bir çeşidinin veya hepsinin aynı anda anormal seviyede yükselmesine verilen isimdir.

Hiperlipidemiler Primer ve sekonder olarak alt tiplerde incelenirler. Primer hiperlipidemi genellikle genetik nedenlidir (reseptör proteinlerdeki mutasyonlar gibi). Sekonder hiperlipidemi ise diyabet gibi altta yatan nedenlere bağlı olarak ortaya çıkar. Lipit ve lipoprotein anormallikleri genel popülasyonda çok yaygın olarak görülürler ve ateroskleroz oluşumuna sebep oldukları için kardiyovasküler hastalık oluşma riskini arttırırlar. Ayrıca bazı forumları akut pankreatit predispozisyonu oluşturabilirler.

Hiperlipidemi Sınıflaması

Hiperlipidemiler basitçe spesifik genetik bozukluklara bağlı olarak familyal nedenli (primer) hiperlipidemi veya herhangi bir plazma lipit ve protein metabolizmasını etkileyen altta yatan hastalığa bağlı olarak gelişen sekonder hiperlipidemi olarak ayrılabilirler. Ayrıca hiperlipidemi idiyopatik de olabilir (herhangi bir sebebe bağlı olmayabilir).

Hiperlipidemiler ayrıca hangi tip lipidin yükseldiğine bağlı olarak da isimlendirilirler. Bunlar hiperkolesterolemi, hipertrigliseridemi veya her ikisinin birlikte olduğu kombine hiperlipidemilerdir. Lipoproteinlerin artmış seviyeleri de aynı zamanda hiperlipidemi olarak sınıflandırılabilir.

Familyal Hiperlipidemide Fredrickson Sınıflaması

Hiperlipidemi Diğer Adı Defekt Artan Lipoprotein
Tip Ia Buerger-Gruetz Sendromu, Familyal Hiperşilomikronemi Azalmış Lipoprotein Lipaz (LPL) Şilomikronlar
Tip Ib Familyal Apoprotein CII Bozukluğu Değişmiş ApoC2 Şilomikronlar
Tip Ic Kanda LPL inhibitörü Şilomikronlar
Tip IIa Familyal Hiperkolesterolemi LDL reseptör bozukluğu LDL
Tip IIb Familyal Kombine Hiperlipidemi Azalmış LDL reseptörü artmış ApoB LDL ve VLDL
Tip III Familyal Disbetalipoproteinemi Apo e2 sentezinde defekt IDL
Tip IV Familyal Hipertrigliseridemi VLDL üretiminde artış, yıkımında azalma VLDL
Tip V Artmış VLDL VLDL

Yazan: Dr. Hasan Furkan Çaycı

« Return to Dictionary