Benign Prostat Hiperplazisi

Benign Prostat Hiperplazisi

Benign prostat hiperplazisi, BPH, benign prostat hipertrofisi de denir, prostat büyümesidir. Orta yaş üstü erkeklerde görülür (>50 yaş). Büyümüş prostat bezi, üretrayı sıkıştırarak, idrara başlarken ve yaparken zorluğa (ıkınmaya), idrar hızının azalmasına, mesane tam boşalamadığı için sık idrara çıkmaya neden olur. Mikroskopide prostat hücreleri artmıştır (hiperplazi).

BPH tanısı ancak biyopsi veya rezeksiyon sonrası yapılabilir; yoksa aslında ilk tanı benign prostat büyütmesidir.

Semptomlar: BPH genellikle ilerleyici olup üretra tıkanıklığına yol açar o da, idrar akışında azalma, sık idrara çıkma, noktüri(gece idrara çıkma), dizüri (ağrılı idrar yapma) ve idrar yolu enfeksiyonlarına yol açabilir.

Muayene: Muayene rektumdan parmakla yapılar (rektal digital muayene). Rektum ön duvarında, prostatın lastik kıvamında büyüdüğü tespit edilir. Ancak büyüme derecesi ile üriner tıkanıklık derecesi doğru orantılı olmayabilir. Bazı erkeklerin büyümüş prostatları vardır ancak, üretra basısı yoktur.

Tanı:

Üroflowmetre: İdrara sıkışık iken bir kaba idrar yapılır ve idrar akım hızı ölçülür. 46-65 yaşlarındaki erkekler, 21 mL / sn’lik bir akış oranında 200 mL’den fazla idrara sahiptir olmalıdır. BPH da idrar akış hızı azalır.

Prostat spesifik antijen (PSA): Normalde 4ng/ml ‘den az olmalıdır. BPH’da hafif artışlar görülebilir. PSA, prostat kanseri için bir tümör markeridir.

Tedavi:  İlaç, lokalize ısı uygulaması, balon dilatasyonu, lazer vaporizasyonu ve mikrodalga hipertermi uygulanabilir. Bazen büyümüş prostatın cerrahi rezeksiyonu gereklidir.

 

Benign Prostat Hiperplazisi
Benign Prostat Hiperplazisi
Synonim(s):
benign prostat hipertrofisi
« Return to Dictionary