Umbilikal Arter

Umbilikal Arter

Umbilikal arter, göbek kordonu içindeki çift arterdir. Umblikal arterler bebeğin kalbinin pompaladığı oksijensiz ve besinsiz kanı taşır. Fetüsün internal iliak arterlerinden çıkar, plasentaya girer. Doğumdan sonra oblitere olur (kapanır) medial umbilikal ligaman adını alır. Medial fossa (direkt inguinal herni bölgesi) ile supravezikal fossayı (supravezikal herni bölgesi) ayırır. (Tıp: Umbilical Artery).

« Return to Dictionary