Remisyon

Remisyon

Remisyon, kronik bir hastalığın seyri sırasında, hastalığın semptomlarının azaldığı veya kaybolduğu dönemdir. Ülseratif kolit, Crohn, FMF (ailevi akdeniz ateşi) gibi, döngüsel hastalıkların (alevlenme-düzelme), iki atak arasındaki semptomsuz dönemine remisyon denir. Remisyon, hastalığın kontrol altında olması olarak da tanımlanabilir.

Peki neden hastalığın iyileşmesi denmez de remisyon denir? Çünkü bazı hastalıklar kroniktir yani tamamen iyileşmez. Birçok kronik hastalık, kontrol altındayken, belirti vermez ve dokudaki hastalık kaybolur ya da azalır, uzun yada kısa bir süre sonra tekrar hastalık (dolayısıyla belirtiler) ortaya  çıkar (atak, alevlenme).

Tıpta şifa terimi yerine, salah terimini kullandığımızda da genellikle remisyonu kast ederiz. Zira şifa tıpta tam iyileşme anlamına gelir.

“Şifa”, “salah” (remisyon) ve “haliyle” terimlerininin kullanımına örnek vererek konuyu daha iyi açıklayabiliriz.

  • Hasta taburcu edilirken epikrizin sonuç bölümüne “şifa” yazıldıysa, hasta hastalığından tamamen kurtuldu demektir (fıtık onarımı, apandisitte apendektomi, kolelitiaziste kolesistektomi yapılan hasta gibi).
  • Kanser hastalarında rezeksiyon sonrası, ülseratif kolit ya da Crohn hastalığının medikal tedavisi sonrası, epikrizin sonuç bölümüne “salah” yazılır.
  • Eğer hastalığın iyileştirilmesi için bişey yapılamadıysa, ya da hasta sadece tetkik edilip taburcu ediliyorsa, veya hasta tedaviyi kabul etmeyip kendi isteğiyle taburcu olursa, epikrizin sonuç bölümüne “haliyle” yazılır.

Remisyonlar tam veya kısmı olabilir. Tam remisyonda, semptomlar ve hastalık bir süre tamamen ortadan kaybolur. Kısmi remisyonda ise semptomlar ve hastalıkta bir miktar düzelme olmakla beraber, tam düzelme olmaz.

« Return to Dictionary