Kondiloma Akuminata

Kondiloma Akuminata

Kondiloma Akuminata; genital (cinsel bölgede) siğil. Cinsel yolla bulaşan bir hastalıktır. Human Papilloma Virüsün (HPV) yaptığı bir enfeksiyondur. En sık HPV 6 ve 11 tipleri kondiloma akuminataya neden olur. En yaygın olarak tutulan alanlar kadınlarda vulva, vajina duvarı, serviks, perine ve perianal bölge, erkelerde ise penistir. Ayrıca nadir olmakla birlikte orofarinks, larinks ve trakeada da mukozal lezyonlar görülür.

Semptom ve Belirtiler

Siğiller 6 ay, 1 yıl inkübasyon periyodundan sonra genellikle milimetrik boyutlarda, deriden yüksek (ekzofitik), yumuşak, nemli, pembe- gri polipler şeklinde görülür. Kondiloma aküminata küçük, milimetrik boyutta siğiller şeklinde başlar, eğer önlem alınmazsa karnabahar şeklinde yayılır. Bazı hastalarda kaşınma yanma gibi semptomlara neden olurken hastaların çoğunda hiçbir belirti vermez. Eşcinsel erkeklerde anüs çevresinde daha sık olarak bu siğillere rastlanır

Tanı

Çoğu kez muayenede gözlemle tanı konur. Eğer siğillerde ülser ve kanama varsa ve hızlı çoğalıyorsa kanseri ekarte etmek için biopsi alınmalıdır.

Tedavi

Koter (yakma),kriyoterapi (dondurma),lazer, eksizyon (kesip çıkarma) gibi cerrahi girişimler veya imikomod, podofilin gibi yüzeyel krem ve solusyonlarla tedaviler denenir.

Yazan: Dr. Melis Karakurumer

Synonim(s):
kondiloma aküminata, genital siğil, kondilom, anal kondilom
« Return to Dictionary