Taşikardi

Taşikardi

Taşikardi, taşiaritmi de denir, kalp hızının (nabız sayısı) normalden (istirahatte) fazla olamasıdır. 15 yaşın üzerindeki erişkinlerde dakikada 100 den fazla olmasıdır. Yaş küçüldükçe bu sınır büyür. Nedenleri, egzersiz, anemi, korku-heyecan, kalp hastalıkları, sigara, ateş, alkol, kafeinli içecekler, hipertiroidi, sepsis, asidoz, şok vd olabilir. Taşikardi normal kalp fonksiyonunu bozar (kalp yetmezliği), inme (felç) riskini artırır, ani ölüme neden olabilir (ventriküler taşikardi ve fibrilasyon). (Tıp: tachycardia)

« Return to Dictionary