Dansite

Dansite

Dansite; yoğunluk. Radyolojide X ışını geçirgenliği anlamında kullanılır. Bir madde-doku X ışınlarını ne kadar az geçirirse, filmlerde o kadar dens (hiperdens, beyaz) görünür, örneğin kemikler. Madde-doku, X ışınını ne kadar çok (kolay) geçiriyorsa o kadar hipodens (siyah) görünür, örneğin akciğerler.

İzodens, hiperdens, hipodens dokular arasında karşılaştırma yapmak için kullanılan terimlerdir. İki madde aynı dansitede (beyazlıkta veya siyahlıkta) ise izodens, daha koyu olana hipodens, daha beyaz görünene hiperdens denir.

Dansite genel anlamda (fizikte) bir maddenin kütlesinin hacmine oranıdır.

Solüsyonların Dansitesi (çözeltinin yoğunluğu); çözeltinin katı bileşenlerinin konsantrasyonlarının toplamıdır. Örneğin idrarın dansitesi 1005-1030 arasında olmalıdır. Dehidratasyonda idrar dansitesi arter (idrar rengi koyudur). Böbrek yetmezliği, diyabetes insipidus, glomerülonefrit gibi durumlarda böbrek idrarı konsantre edemez (yoğunlaştıramaz) ve idrar dansitesi düşer (idrar rengi daha açıktır).

« Return to Dictionary