Heterozigot

Heterozigot

Heterozigot; gen çiftinin her birinin farklı olması.  İnsanda her bir özelliği belirleyen genler çifttir (diploid). Bir anneden, biri babadan gelir. Bu gen çiftleri beraber o özelliği belirler (saç rengi, göz rengi vb). Bu çift genler birbirinin aynısı ise homozigot,  farklı olmasına ise heterozigot denir. Örneğin kistik fibroz geni, 7. kromozom üzerindedir.  Diğer 7. kromozom bu geni taşımıyorsa, kişi heterozigottur ve taşıyıcıdır. Kişide her iki çiftte de kistik fibroz geni bulunuyorsa, homozigottur ve kistik fibroz hastasıdır.

« Return to Dictionary