Porselen Safra Kesesi

Porselen Safra Kesesi

Porselen safra kesesi, safra kesesi duvarında kalsifikasyon olmasıdır. Kese duvarı sert ve kırılgandır. Genellikle asemptomatiktir, çekilen direkt grafilerde kalsifiye safra kesesi duvarı seçilir. Özel bir kronik kolesistit formudur. Malignite riski yüksek olduğu için kolesistektomi yapılmalıdır.

Porselen safra kesesi semptomlara neden olmadığı halde çekilen ayakta direkt batın grafisi, ultrason ve bilgisayarlı tomografide kalsifiye kesenin görülmesiyle teşhis koyulur.

Kronik kolesistitin özel bir formudur. Hastalığın 1/5’inde safra kesesi kanseri gelişse de kanser gelişimi kalsifikasyon cinsine bağlıdır. Diffüz transmural kalsifikasyonda kanser oluşma riski oldukça düşük olduğu halde mukozal kalsifikasyonda kanser gelişme riski oldukça artmıştır. Bu yüzden kanser gelişimine engel olmak için profilaktik kolesistektomi yapılır.

Kolesistektomi safra kesesinin alınması için yapılan cerrahi bir işlemdir. Bu işlem günümüzde laparoskopik olarak da gerçekleştirilebilmektedir. Ancak kesenin fazla iltihaplı olması ve anatomik yapıların belirlenememesi halinde açık ameliyata geçilir. Safra kesesi alınan kişilerde safra kesesinin fonksiyonunu karaciğer ve duodenum arasında yer alan koledok kanalı üstlenir. Bu kişilere operasyondan sonraki beslenmelerde yağlı yiyeceklere karşı dikkatli olmaları önerilir ve yağlı yiyeceklere getirilen kısıtlama ömür boyu devam eder.

Yazan: Dr. Beril Nesli Kanat

Synonim(s):
Kalsifiye Safra Kesesi, Porcelain Gallbladder, Calcified Gallbladder
« Return to Dictionary