Prolen

Prolen (Prolene)

Prolen (Prolene TM), sentetik, monoflaman, nonabsorbable (emilmeyen), polipropilenden üretilmiş bir sütürdür. Genellikle mavidir (görünümünü artırmak için), renksiz olanlarda vardır. 2 numara ile 10-0 (USP) arası kalınlıkta sütürleri mevcuttur. Hem keskin iğneli hem de yuvarlak iğneli formları mevcuttur.

Genel cerrahide, yumuşak doku yaklaştırılması ve ligasyonu, cilt kapamada (hem tek tek, hem subkütiküler), fasyaların dikilmesi ve yama tespitinde kullanılır. Kardiyovasküler, ortopedik, göz, mikrocerrahi ve nörolojik cerrahi de dahil hemen tüm cerrahi alanlarında kullanılır. Damar anastomozlarında hemen daima kullanılan sütür materyalidir. Çünkü kaygan ve elastik bir sütürdür.

Polipropilen sütürler popüler olarak Prolene sütür olarak bilinir, tıpkı Selpak denince kağıt mendil kast edildiği gibi. Polipropilen sütürler sentetik lineer bir poliolefindir, polipropilenin homopolimeridir. Prolene vücutta çok az inflamatuar reaksiyon yapar, dikişler fibröz bağ dokusu tarafından zamanla enkapsüle edilir. Prolen dikiş emilmez, doku enzimlerinin etkisiyle bozulmaz ve zayıflamaz.

Prolen sütür monoflaman olduğu için, infeksiyona dirençlidir ve enfekte bölgelerde kullanılabilir. Prolen dikiş dokulara yapışmadığı için, subkutiküler dikişler kolayca çekip çıkarılabilir.

Polipropilen tıp dışında da oldukça yaygın kullanılır. Otomotiv sanayinde kullanılan parçalardan, tekstil ve yiyecek paketlemesine kadar çok geniş kullanım alanı olan termoplastik (ısınınca yumuşayan) bir polimerdir.

« Return to Dictionary