Apeks

« Sözlüğe Dön

Apeks

Apeks; tepe noktası. Koni yada piramit şeklindeki bir yapının uç noktası. Piramit veya koni şeklindeki bir yapının herhangi bir ucu. Vücudun dışındaki yapılar için genellikle “” terimi kullanılırken (örneğn; burun ucu, dil ucu), vücudun içindeki yapılar için “apeks” terimi tercih edilir. Örneğin; akciğerin apeksi (akciğerin en üst kısmı), kalbin apeksi (kalbin en alt uç kısmı) ve dişin apeksi (diş kökünün ucu) .

Mühendislik ve jeolojide; herhangi bir yapının en yüksek noktası, zirve noktası veya ucu.

Eşanlamlılar:
Apex
« Sözlüğe Dön