Meme Kanserinde Risk Faktörleri

Hastanın Değiştiremeyeceği Meme Kanseri Risk Faktörleri

 • Kadın olmak. Erkeklere göre 100 kat fazla
 • İleri yaş. Çoğu meme kanseri 55 yaşından sonra başlar
 • Kalıtsal genler & BRCA Mutasyonları: Bu hastalarda meme kanseri gelişme olasılığı BRCA-1 mutasyonunda %90, BRCA-2 mutasyonunda %85’dir (lifetime risk). Bu mutasyonun genetik penetransı yüksektir %50).
 • Ailede meme kanseri. Birinci derece bir akrabada risk 2 kat, birinci derece iki akrabada risk 3 kat artar (Birinci derece akraba; anne, kız kardeş, kız)
 • Hastada daha önce de meme kanseri olması ikinci kez meme kanseri gelişmesi riskini artırır
 • Irk. Beyazlarda meme kanserine yakalanma riski daha fazla, siyahlarda meme kanserinden ölme riski daha fazladır.
 • Dens memeye sahip olmak (mamografi). Dens meme, yağ doku az glandüler doku fazla anlamına gelir.
 • Bazı benign meme hastalıkları; atipik duktal hiperplazi, atipik lobüler hiperplazi, labüler karsinoma in situ
 • Erken menstürasyon (12 yaşından önce)
 • Geç menapoz (55 yaşından sonra)
 • Göğüse (toraks) radyasyon; Hodgkin Hastalığı, non-Hodgkin Lenfoma nedeniyle.

Sporadik, Familial ve Herediter Meme Kanseri Oranları

 • Sporadik meme kanseri (%65-70)
 • Ailesel (familial) meme kanseri (%20-30)
 • Herediter meme kanseri %5-10
  • BRCA-1 (%45)
  • BRCA-2 (%35)
  • p53 (Li-Fraumeni Sendromu) (%1)
  • STK11/LKB1 (Peutz-Jeghers Sendromu) (<%1)
  • PTEN (Cowden hastalığı) (<%1)
  • MSH2/MLH1 (Muir-Torre Sendromu) (<%1)
  • ATM (Ataxia-telengiectasia) (<%1)
  • Bilinmeyen (%20)

Yaşam Tarzına Bağlı Meme Kanseri Risk Faktörleri

 • Alkol. Günde bir duble alkol meme kanseri riskini 1,5 kat artırır.
 • Fazla kilolu-obez olmak. Artmış yağ dokusuna bağlı artmış östrojen üretimi.
 • Fiziksel aktivite. Haftada 75-150 dk yürürmek meme kanseri riskini %18 azaltır
 • Çocuk sahibi olmak. Çocuk sahibi olmamak ya da 30 yaşından sonra doğurmak meme kanseri riskini hafif artırır. Erken yaşta ve çok çocuk sahibi olmak riski azaltır.
 • Oral kontraseptif (doğum kontrol hapları) ve depo progesteron (Depo-provera). Meme kanseri riskini hafif artırır
 • Hormon replasman (postmenapozal) tedavisi. (Yalnız östrojen veya östrojen+progesteron kombine). Kombine tedavinin riski artırdığı düşünülmekte, yalnız östrojenin artırmadığı düşünülmekte. Fakat farklı araştırmalar da bulunuyor. Bu ilaçlar aynı zamanda kolon kanseri ve felç riskini artırmaktadır.
 • Emzirmek. Emzirmenin (özellikle de 1,5-2 yıl süreyle) riski hafif azalttığı düşünülüyor.
 • Diyet. Kırmızı et ve yağdan zengin, sebzeden fakir beslenmenin riski bir miktar artırdığı düşünülür.
 • Sigara. Meme kanseri riskini artırdığına dair şüphe kalmamıştır.
 • Gece çalışmak (hemşire vb). Riski artırdığına dair çalışmalar bulunuyor.
 • Antiperspirant’lar (Deodorantlar). Meme kanseri riskini artırdığına dair kesin bulgu yok.
 • Sütyen. Meme kanseri riskini artırdığına dair kesin bulgu yok
 • Meme implantı (silikon). Bazı çalışmalarda anaplastik large cell lymphoma (lenfomanın nadir bir çeşidi) vakaları bildirilmiş.

Sporadik Meme Kanseri (%65-75):

 • Ailesel ya da herediter olmayan meme kanserleri.
 • Daha geç yaşta görülür (50 yaş sonrası).
 • Aile içindeki görülme sıklığı, normal toplumdaki görülme sıklığına yakındır.

Herediter Meme Kanseri (%5-10):

 • Herediter meme ve over kanseri sendromu da denir.
 • Ailede (1., 2., 3. derece akraba, anne veya baba tarafı), 2 yada daha fazla kadında over ya da meme kanseri 50 yaşından önce gelişmiştir
 • Aynı kadında hem meme, hem de over kanseri birlikte gelişmiş
 • Erkek meme kanseri
 • Genetik analizde BRCA-1, BRCA-2 mutasyon saptanır.

Ailesel Meme Kanseri (%20-30):

 • Ailede (1., 2. derece akraba, anne tarafı) 2 ya da daha fazla kadında, erken yaşta görülen meme kanseri bulunması.
 • Genetik analizde herhangi bir mutasyon tespit edilemez

Sporadik, Familial ve Herediter Meme Kanseri Oranları

 • Sporadik meme kanseri (%65-70)
 • Ailesel (familial) meme kanseri (%20-30)
 • Herediter meme kanseri %5-10
  • BRCA-1 (%45)
  • BRCA-2 (%35)
  • p53 (Li-Fraumeni Sendromu) (%1)
  • STK11/LKB1 (Peutz-Jeghers Sendromu) (<%1)
  • PTEN (Cowden hastalığı) (<%1)
  • MSH2/MLH1 (Muir-Torre Sendromu) (<%1)
  • ATM (Ataxia-telengiectasia) (<%1)
  • Bilinmeyen (%20)

in situ Karsinom ve Benign Meme Hastalıklarındaki Kanser Riski

in situ Karsinom ve Benign Meme Hastalıklarındaki Kanser Riski
Meme Hastalığı Risk Artışı
Nonproliferatif lezyonlar Risk artışı yok
Sklerozan adenozis Risk artışı yok
İntraduktal papillom Risk artışı yok
Florid hiperplazi 1,5-2 kat
Atipik lobüler hiperplazi 4 kat
Atipik duktal hiperplazi 4 kat
Atipik duktal hiperplazi, duktusa yayılmış 7 kat
Lobüler karsinoma in situ 10 kat
Duktal karsinoma in situ 10 kat

Benign Meme Hastalıklarının Sınıflaması

 • Nonproliferatif Meme Hastalıkları
  • Kist ve apokrin metaplaziler
  • Duktal ektazi
  • Kalsifikasyonlar
  • Fibroadenom

 

 • Atipisiz Proliferatif Meme Hastalıkları
  • Sklerozan adenozie
  • Radial skar, kompleks sklerozan lezyonlar
  • Duktal epitelial hiperplazi
  • İntraduktal Papillom

 

 • Atipili Proliferatih Meme Hastalıkları
  • Atipik lobüler hiperplazi (ALH)
  • Atipik duktal hiperplazi