Meme Kanserinde Evreye Göre Sağkalım Oranları (Sürvi, Yaşam Beklentisi)

Meme Kanseri Tedavi Edilenlerde

 • Genellikle beş yıllık sağ kalım oranları (sürvi) verilir
 • Hasta bunu bilmek istemiyorsa, öğrenmesi gerekmez
 • 5 yıllık sürvi (sağ kalım) demek, tanı konduktan sonra en az 5 yıl yaşayan hastaların oranıdır.
 • Bunun dışında şu hasta bu kadar ay ya da yıl yaşar gibi veriler yoktur ve de bu şekilde bir tahmin doğru değildir.
 • Mesela 5 yıllık sürvi (sağ kalım) %90 demek, hastaların %90’ı 5 yıl ya da daha fazla yaşar anlamına gelir. Aşağıdaki rakamlar tedavi edilen meme kanserli hastalardaki oranlardır.
  • Evre 0- I (0-1) meme kanserinde 5 yıllık sürvi (sağ kalım, yaşam beklentisi) %100’e yakındır.
  • Evre II (2) meme kanserinde 5 yıllık sürvi (sağ kalım, yaşam beklentisi) %93 civarındadır.
  • Evre III (3) meme kanserinde 5 yıllık sürvi (sağ kalım, yaşam beklentisi) %72 civarındadır.
  • Evre IV (4) meme kanserinde 5 yıllık sürvi (sağ kalım, yaşam beklentisi) %22 civarındadır.

Meme Kanserinin Doğal Seyri (Meme Kanseri Tedavi Edilmeyenlerde)

Zaman içindeki memedeki kanser büyüyerek meme cildinede atlar (invazyon) ve citte büyük bir ülsere neden olur (%75). Bu ülser hastanın ölümüne neden olmaz. Meme kanserinde mortaliteye (hastanın hayatını kaybetmesine) neden olan şey; akciğer, karaciğer, kemik (özellikle vertebra) ve beyine yayılımdır (metastaz).

250 hastayı kapsayan bir araştırmaya göre, meme kanseri tedavi edilmeyen hastalarda ortalama yaşam (sürvi) 2,7 yıldır. 5 yıllık sürvi (yaşam) %18, 10 yıllık sürvi (yaşam) %3.6’dır. Meme kanseri tedavi edilmeyenlerin %95’i meme kanserinden, %5’i diğer nedenlerden yaşamını yitirmiştir.

Meme kanserinin gidişatındaki (prognoz) en önemli iki faktör, kanserin evresi ve diferansiasyonudur (grade). Bu yüzden kanserin erken evrede yakalanması önemlidir.

Diferansiasyon biyolojide, hücrenin olgunlaşması anlamına gelir. İyi diferansiye kanserde; kanser hücreleri normal hücreye benzer, daha yavaş büyür ve daha zor yayılırlar (metastaz). Kötü diferansiye kanserlerde; kanser hücreleri oldukça biçimsizdir, daha hızlı büyür ve daha kolay metastaz yaparlar.