Meme Kanserinde TNM Evrelemesi

Meme kanserinde iki çeşit evreleme vardır, klinik evreleme ve patolojik evreleme.

 • Klinik evreleme: Meme ve aksilla dahil fizik muayene ile görüntüleme teknikleri kullanılarak yapılan evrelemedir.
 • Patolojik Evreleme: Klinik evrelemeye ek olarak çıkarılan meme dokusunun ve aksiller lenf nodlarının patolojik incelemesi ile evreleme yapılır.
 • TNM evrelemesi: T; tümörün çapı, N; bölgesel lenf nodları, M; uzak metastaz
 • Meme kanseri prognozunda en önemli iki faktör
  • Aksiller lenf nodu tutulumunun sayısı ve
  • Metastatik hastalıktır.

T (Primer Tümör)

Meme kanseri evrelemesi: T
Meme kanseri evrelemesi: T

T (primer tümör)

 • TX: Primer tümör değerlendirilemiyor.
 • T0: Primer tümör bulgusu yok.
 • Tis: Karsinoma in situ
  • Tis (DCIS): Duktal karsinom in situ
  • Tis (LCIS): Lobüler karsinom in situ
  • Tis (Paget's): Memenin Paget hastalığı (Altta yatan kitle olmaksızın)
 • T1: Tümör ≤ 20 mm
  • T1mic: ≤ 1 mm
  • T1a: >1 mm, ≤ 5 mm
  • T1b: >5 mm, ≤ 10 mm
  • T1c: >10 mm, ≤ 20 mm
 • T2: >20 mm, ≤ 50 mm
 • T3: >50 mm
 • T4: Göğüs duvarı veya meme cildi içine büyüyen her boyuttaki tümör. Buna inflamatuvar göğüs kanseri dahildir.
  • T4a: Göğüs (toraks) duvarı invazyonu. Toraks duvarından kasıt kaburgalar ve interkostal kaslardır. Sadece pectoral kaslara invazyon sayılmaz.
  • T4b: Meme cildinde ülserasyon veya satellit nodüller veya bölgesel peau d’orange
  • T4c: T4a+T4b
  • T4d: İnflamatuar meme karsinomu

N (Lenf Nodu Tutulumu)

Meme kanseri evrelemesi: N
Meme kanseri evrelemesi: N

Klinik N (Klinik Lenf Nodu Metastazı)

 • NX: Primer tümör değerlendirilemiyor (örneğin daha önce alınmış)
 • N0: Lenf nodu metastazı yok
 • N1: Hareketli ipsilateral, level I-II lenf nodu (nodları)
 • N2: Fikse ya da konglomere level I-II lenf nodu (nodları) veya internal mammarian lenf nodları
  • N2a: Fikse ya da konglomere level I-II lenf nodu (nodları)
  • N2b: İnternal mammarian lenf nodları (aksillada met yok)
 • N3: İpsilateral infraklavikular lenf nodu (level3) veya internal mammarian lenf nodu + level I-II aksiller lenf nodu veya, supraklavikular lenf nodu tutulumu
  • N3a: İpsilateral infraklavikular lenf nodu (level3) metastazı
  • N3b: İnternal mammarian lenf nodu + level I-II aksiller lenf nodu metastazı
  • N3c: Supraklavikular lenf nodu tutulumu

Patolojik N (Patolojik Lenf Nodu Metastazı)

 • pNX: Primer tümör değerlendirilemiyor (örneğin daha önce alınmış)

 

 • pN0: Regional lenf nodu metastazı yok
  • pN0(i-): Histolojik lenf nodu tutulumu yok, negatif IHC (immunhistokimya)
  • pN0(i+): Histolojik lenf nodu tutulumu yok, pozitif IHC (immunhistokimya)
  • pN0(mol-): Histolojik lenf nodu tutulumu yok, negatif RT-PCR (reverse transcriptase polymerase chain reaction)
  • pN0(mol+): Histolojik lenf nodu tutulumu yok, pozitif RT-PCR (reverse transcriptase polymerase chain reaction)

 

 • pN1: 1-3 aksiller lenf nodu tutulumu veya internal mammarian lenf nodunda mikroskopik tutulum. (klinik olarak benign görünüşlü).
  • pN1mi: Mikrometastaz (0,2-2 mm)
  • pN1a: 1-3 aksiller lenf noduna metastaz
  • pN1b: İnternal mammarian lenf nodunda mikroskopik metastaz (klinik olarak benign görünüşlü).
  • pN1c: 1-3 aksiller lenf nodu metastazı + İnternal mammarian lenf nodunda mikroskopik metastaz

 

 • pN2: 4-9 aksiller lenf nodu tutulumu veya internal mammarian lenf nodunda klinik tutulum.
  • pN2a: 4-9 aksiller lenf nodu tutulumu
  • pN2b: internal mammarian lenf nodunda klinik tutulum.

 

 • pN3: 10 ya da daha fazla aksiller lenf nodu tutulumu veya infraklaviküler lenf nodu (level III), veya klinik internal mammarian lenf nodu tutulumu + aksiller lenf nodu tutulumu (levelI-II), veya 3den fazla aksilla lenf modu+internal mammarian arter mikrometastazı veya ipsilateral supraklaviküler lenf nodları
  • pN3a: 10 ya da daha fazla aksiller lenf nodu tutulumu veya infraklaviküler lenf nodu (level III)
  • pN3b: klinik internal mammarian lenf nodu tutulumu + aksiller lenf nodu tutulumu (levelI-II), veya 3den fazla aksilla lenf modu+internal mammarian arter mikrometastazı
  • pN3c: İpsilateral supraklaviküler lenf nodları

M (Uzak Metastaz)

 • MX: Uzak metastaz araştırılmamış
 • M0: Uzak metastaz yok
 • M1: Uzak metastaz var
Meme Kanserinde TNM Evrelemesi
Evre 0 Tis N0 M0
Evre I T1 N0 M0
Evre IIA T0 N1 M0
T1 N1 M0
 T2 N0 M0
Evre IIB T2 N1 M0
 T3 N0 M0
Evre IIIA T0 N2 M0
 T1 N2 M0
 T2 N2 M0
 T3 N1 M0
T3 N2 M0
Evre IIIB T4 No M0
 T4 N1 M0
 T4 N2 M0
Evre IIIC Her T N3 M0
Evre IV Her T Her N M1