BI-RADS Sınıflaması (Bİ-RADS, BİRADS)

 • BIRADS 0: Yetersiz tetkik.
  • Karar vermek için ilave tetkik gerekiyor (kompresyon, magnifikasyon, başka açılardan mamografi, ultrason, eski mamografilerin incelenmesi gerekiyor)
 • BIRADS I: Negatif.
  • Memeler simetrik, kitle yok, süpheli kalsifikasyon yok.
 • BIRADS II: Benign bulgular.
  • Kalsifiye fibroadenomlar
  • Benign kalsifikasyonlar;
   • Vasküler Kalsifikasyonlar
   • Yapısal Kalsifikasyonlar. Ameliyat ya da biyopsi yerinde gelişir.
   • Sekretuar Kalsifikasyonlar. Duktal ektazide görülür
  • Yağ içeren lezyonlar
   • Yağ kistleri
   • Meme lipomları
   • Fibroadenolipom, hamartom
   • Galaktosel
  • Basit meme kistleri
 • BIRADS III: Muhtemelen benign, kısa aralıkla kontrol önerilir.
 • BIRADS IV: Malignite şüphesi. Biyopsi önerilir
  • BIRADS IVa: malignite şüphesi düşük
  • BIRADS IVb: malignite için ara şüphe
  • BIRADS IVc: malignite şüphesi orta
 • BIRADS V: Malignite şüphesi kuvvetli. Gerekli işlemler yapılmalıdır.
 • BIRADS VI: Bilinen (biyopside kanıtlanmış) malignite

BIRADS ya da Bİ-RADS sınıflaması: Breast Imaging-Reporting and Data System teriminin kısaltmasıdır (Meme Görüntüleme-Raporlama ve Veri Sistemi). Mamografi, meme ultrason ve meme MR raporlarını standardize etmek için geliştirilmiştir, böylece radyolog olmayanların da raporu anlaması kolaylaştırılmıştır (American College of Radiology, 2015 de güncellendi). 6 kategori bulunur

BI-RADS sınıflamasının özelliği ya da güzel yanı, sadece lezyonu tanımlamakla kalmayıp, lezyonun ne olabileceği hakkında bilgi vermesidir.  Daha da önemlisi lezyonun benign - malign olma ihtimalleri değerlendirilerek yapılması gerekeni önermesidir. Örneğin normal takip, sık aralıklarla takip (3 ay-6 ay), biyopsi yapılması gerekir gibi. BI-RADS sınıflaması en çok mamografiye göre yapılır. Ancak bazan, mamaografi tek başına yeterli olmaz, eski mamaografilere bakılır, meme ultrasonografisi hatta gerekirse meme MR çekilir, hepsi değerlendirildikten sonra BI-RADS'a göre sınıflanır.

BIRADS'a Göre Kanser Riski

 • Tarama mamografilerinin büyük çoğunluğu BIRADS I veya II 'ye girer.
 • Kanser riski:
  • BIRADS III: ~% 2
  • BIRADS IV: ~% 30
  • BIRADS V:% 95