Balthazar Sınıflaması ve CTSI (Computed Tomography Severety Index)

CTSI'nin iki bileşeni vardır; Balthazar skoru (0-4) ve pankreatik nekroz (0-6). Böylece minimum skor 0, maksimum skor 10 olur. Bu skorlara göre pankreatit hafif (0-3), orta (4-6) ve ağır (7-10) olarak sınıflanır. Mortalite ve komplikasyon oranları ise sırasıyla %3-8, %6-35 ve %17-92 dir.
(CTSI yine Balthazar ve arkadaşlarının, Balthazar sınıflamasına pankreatik nekrozu ekleyerek oluşturdukları bir skorlamadır.)

Akut Pankreatitte Balthazar Sınıflaması (Skoru, Score)

  • A: Normal pankreas: 0 puan
  • B: Pankreas boyutlarında artma: 1 puan
  • C: Pankreas dokusu ve peripenkreatik yağlı dokuda inflamatuar değişiklikler: 2 puan
  • D: Düzensiz sınırlı, tek sıvı kolleksiyonu: 3 puan
  • E: Düzensiz sınırlı 2 yada daha fazla sıvı kolleksiyonu:4 puan

Pankreatik Nekroz

  • Yok= 0 puan
  • < %30= 2 puan
  • %30-50= 4 puan
  • > %50= 6 puan