Akut Pankreatitte Atlanta Sınıflaması (2013 Revizyonu)

İlk olarak 1992 de Atlanta sempozyumunda tanımlanmıştır. (Summary of the International Symposium on Acute Pancreatitis, Atlanta, GA, September 11 through 13, 1992)

Bu sınıflama alışageldiğimiz sınıflamalar gibi tek bir tablodan ibaret değildir. Bir skorlama sistemi de değildir. Akut pankreatitle ilgili farklı problemleri kendi aralarında sınıflar. İlk başta anlaması zor olabilir. Açıklamaya çalışalım.

Atlanta sınıflaması, akut pankreatitle ilgili üç şeyi sınıflar. Birincisi akut pankreatitin çeşitleri, ikincisi ağırlığı, üçüncüsü de lokal komplikasyonlarıdr (sıvı kolleksiyonu, nekroz).

Atlanta Sınıflamasına Göre Akut Pankreatitin Çeşitleri

 1. Akut ödematöz ya da interstitiel pankreatit
 2. Akut nekrotizan Pankreatit

Gördüğünüz gibi bu sınıflamada hemorajik pankreatit göz ardı edilmiştir.

Atlanta Sınıflamasına Göre Akut Pankreatitin Ağırlığı (Hafif, Orta, Ağır)

Hem klinik hem de görüntüleme bulguları kullanılır (Organ yetmezliği ve pankreas nekrozu).

 1. Hafif
 2.  Orta
  • Lokal komplikasyon VE/VEYA
   • Pankreatik peripankreatik sıvı kolleksiyonu
   • Pankreatik-peripankreatik nekroz (Steril, enfekte)
  • Geçici organ yetmezliği (<48 saat)
 3. Ağır (Organ Yetmezliği)
  • Erken (ilk 1 hafta)
  • Geç

Organ Yetmezliği: 2013 Atlanta sınıflamasında, Modifiye Marshall organ yetmezliği skorlaması kullanılmaktadır (2 yada daha fazla puan). Ancak bu skorlama karmaşık olduğundan eski atlanta sınıflamalarında kullanılan organ yetmezliği parametreleri de kullanılabilir. Bunlar;

 • Şok (sistolik kan basıncı < 90 mmHg)
 • Akciğer yetmezliği (PaO2 < 60 mmHg)
 • Böbrek yetmezliği (kreatinin > 2mg/dl)
 • Gastrointestinal sistem (GİS) kanaması (>500 ml /24 saat)

Atlanta Sınıflamasına Göre Sıvı Kolleksiyonları (Akut Pankreatitte Lokal Komplikasyonlar)

Akut pankreatitte sıvı kolleksiyonlari ve psödokist (Atlanta sınıflaması)
Akut pankreatitte sıvı kolleksiyonlari ve psödokist (Atlanta sınıflaması): 1) İnterstitiel pankreatitte; a) 4 hafta; psödokist. 2) Nekrotizan pankreatitte; a) < 4 hafta; akut nekrotik kolleksiyon, b) > 4 hafta; walled of necrosis (WON ya da WOPN)
 1. İnterstitiel pankreatitte
  • < 4 hafta (akut pankretik kolleksiyon)
  • > 4 hafta (psödokist)
 2. Nekrotizan pankreatitte
  1. < 4 hafta (akut nekrotik kolleksiyon)
  2. > 4 hafta (walled of necrosis (WON ya da WOPN))