Akut Pankreatitte Ranson Kriterleri (Skoru, Hesaplama) (Prognoz)

Ranson Kriterleri

 Parametreler Bilier Pankreatit Nonbilier (Alkolik) Pankreatit
Geliş  Yaş  >70  >55
 Beyaz Küre /mm3  >18000  >16000
 Glukoz mg/dl  >220  >200
 LDH IÜ/L  >400  >350
 SGOT IÜ/dL  >250  >250
48. saat  Hematokrit düşmesi  >%10 >%10
 BUN Artışı mg/dl  >2  >5
Serum Kalsiyumu mg/dl  <8  <8
PaO2 mmHg  <60  <60
 Baz Açığı mEq/L  >5  >5
 Sıvı Sekestrasyonu L  4000  6000

1974 yılında Ranson ve arkadaşları tarafından tanımlanmıştır. 11 parametresi vardır. 5 kriter yatışta, 6 kriter ise 48 saat sonra hesaplanır. Her kriter 1 puandır. Hesaplanan puana göre pankreatitin ağırlığı ve prognozu tahmin edilir.

 • Ranson kriterlerine (skoru) göre pankreatitin ağırlığı
  • 0-3 arası hafif akut pankreatit
  • 4-11 arası ağır akut pankreatit kabul edilir
 • Ranson kriterlerine (skoru) göre yaklaşık mortalite
  • 0-2 puan: %1-2 mortalite
  • 3-4 puan: %15 mortalite
  • 5-6 puan: %40 mortalite
  • 7-11: %100 mortalite