TAPP (Trans Abdominal Pre-Peritoneal ) Tekniğinin Aşamaları

Trokarların yerleştirilmesi: Göbekten 10 mm lik optik port, sağ ve sol alt kadrandan 5 er mm lik birer port olmak üzere 3 delikten yapılır. Peritonun açılması: Periton defektin birkaç cm üzerinden, yay şeklinde açılır. Defektin önce lateral ve sonra medialindeki peritonun disseksiyonu gerçekleştirilir. Lateraldeki disseksiyon genellikle kolay olur. Medialde pubik kemik bulunana kadar devam edilir ve kemiğin çevresi serbestlenir. Kord elemanlarının (kadında round ligament yani ligamentum teres uteri, erkekte a. v. testicularis ve ductus deferens) ve kesenin disseksiyonu tamamlanır. Direkt keselerin genellikle disseksiyonu daha kolaydır. İndirekt ve özellikle büyük, skrotal keseler ve uzun süreli fıtıklarda kesenin disseksiyonu daha zorludur. Kese tamamen ayrılamazsa kliplenerek distali bırakılabilir ya da kese geniş ve klip konamıyorsa bölündükten sonra kese ağzı dikişi konarak oluşan periton açıklığı kapatılabilir. Posterior disseksiyon (peritonun lateralizasyonu): Nüks olmaması için oldukça önemli bir basamaktır. Burada periton posteriora doğru iyice disseke edilir, duktus deferens ve damarlar peritondan uzaklaştırılır ki böylece yamanın altından nüks oluşmasın. Yamanın serilmesi ve sabitlenmesi: Yamanın yeterince büyük olması nüksü azaltır. Pubik tüberküle 1-2 tane , yamanın üst kenarına 3-5 tane olmak üzere üst kenarına. Üst kenardaki zımbalar ilopubik traktüsün üzerinde kalmalı, daha aşağıya zımba konmamalıdır. Hatta bazı cerrahlara göre epigastrik damarların lateraline stapler konmamalıdır. Peritonun kapatılması. Yama görünmeyecek şekilde, birazda periton yaprakları üst üste bindirilerek kapatılır.

TAPP (Trans Abdominal Pre-Peritoneal ) Tekniğin Aşamaları

TAPP (Total Abdominal PrePeritoneal ) onarim fitik
İndirekt herni defekti görülüyor (karın içinden).
TAPP (Total Abdominal PrePeritoneal ) onarim; Anatomi
İnguinal bölge anatomisi. İçeriden görünüm.
TAPP (Total Abdominal PrePeritoneal ) onarim peritonun acilmasi
Peritonun defektin üzerinden açılması
TAPP (Total Abdominal PrePeritoneal ) onarim yamanin yerlestirilmesi
Prolene yamanın yerleştirilmesi
TAPP (Total Abdominal PrePeritoneal ) onarim peritonun kapatilması
Peritonun kapatılması
TAPP (Total Abdominal PrePeritoneal ) onarim sonu
Periton kapatıldıktan sonra.