Laparoskopik İnguinal Herni Onarımı Nasıl Yapılır?

Laparoskopik fıtık tamiri yama (mesh) ile yapılır. Kullanılan yamalar genellikle polipropilen den üretilmiştir ve görünüşleri tül perdeye benzer. Polipropilen, otomotiv sanayinde kullanılan parçalardan, tekstil ve yiyecek paketlemesine kadar çok geniş kullanım alanı olan termoplastik (ısınınca yumuşayan) bir polimerdir. Monomer propilenin polimer hale getirilmesi ile elde edilen polipropilen kimyasal solventlere (asit ve bazlar) karşı aşırı derecede dirençlidir. Bu yama karın duvarının en iç tabakası olan periton (karın zarı) ile karın duvarının arasına konur. Yani yama peritonun önünde kalır ve üzerini periton örter. Böylece bağırsaklar yamaya direk olarak değmez, yapışmaz ve delinmez. Yamayı buraya yerleştirmek için iki laparoskopik teknik vardır. TAPP yani Trans Abdominal Pre-Peritoneal teknikte, teleskop ve diğer aletler karın içine sokulur. Fıtığın olduğu deliğin (defekt) üstünden yarım ay şeklinde karın zarı kesilir ve buradan başlanarak periton aşağıya doğru soyulur (disseksiyon). Peritonla beraber yine peritonun bir uzantısı olan fıtık kesesi de karın içine alınır. Bu işlemlerde şu sıra takip edilir.