IPOM, Intra-Peritoneal Onlay Mesh

Bu yöntemde fıtık kesesinin içindeki organlar, yapılar boşaltıldıktan sonra, yama periton üzerine direkt olarak serilir ve tespit edilir. Dolayısıyla yama karın içi diğer organlarla ve en önemlisi de bağırsaklarla temas halindedir. Eskiden tek tabaka polipropilen yamalar bu teknikte kullanılmışsa da yapışıklıklara neden olduğu ve bu yüzden de bağırsak tıkanıklıkları hatta fistüllere sebep olduğundan kullanılmamalıdır. Günümüzde ise bu yöntem, dual mesh dediğimiz iki tabakalı yamalarla uygulanmaktadır. Bu yamaların genellikle bir yüzleri bazan her iki yüzeyi yapışıklığı önleyen maddelerle kaplı iken (kollajen, okside rejenere sellüloz, polydioxanone, polyglecaprone gibi) diğer yüzeyleri polipropilen ya da polyesterdir. İngunal yani kasık fıtıklarında bu teknik oldukça basit olarak uygulanabilir gibi görünmektedir. Ancak bazı handikaplar vardır. Bunlardan biri fıtık kesesi çıkarılmadığı için ameliyat sonrası kese içinde gelişen seromalardır. Bunun 1-1,5 ay içinde kendiliğinden rezorbe olduğu söylenmekle birlikte bizim tecrübelerimize göre bu süreç daha da uzayabilmekte ve hastayı haftada en az 1-2 defa çağırarak ponksiyonla seromanın boşaltılması gerekmektedir. İkinci sorun iliopubik traktüsün altına güvenli bir biçimde zımbalanma yapılamayacak olmasıdır ve yapılmamalıdır da. Çünkü burada Eksternal iliak arter, ven, duktus deferens ve sinirler bulunmaktadır. Bunun çözümü için intrakorporeal olarak konan sütürler tekniği zorlaştırmakta ve seyrek olması halinde internal herniasyona da neden olabilmektedir. Meş bu korkularla iyi tespit edilmediğinde ise yerinden kaymakta ve nükse sebep olmaktadır. Bu nedenlerle gönümüzde IPOM inguinal hernilerin tedavisinde standart bir yöntem değildir. Ancak prostat ve mesane ameliyatı geçirmiş hastalarda ve nüks vakalarda yani preperitoneal alana girmenin zor yada inkansız olduğu durumlarda hala uygun bir seçenektir. Bunun yanında insizyonel herni yani ameliyat yeri fıtıklarında IPOM yöntemi standart bir tekniktir.

IPOM (IntraPeritoneal Onlay Mesh) Tekniğin Aşamaları

Resimlerde apaendektomi insizyonunda gelişmiş insizyonel herni de IPOM tekniğini görüyorsunuz. İnguinal herni de de benzer bir teknik uygulanmaktadır.
IPOM intra peritoneal onlay mesh onarım
IPOM intra peritoneal onlay mesh onarım: Defekt
IPOM intra peritoneal onlay mesh defekt dışarıdan görünüm
IPOM intra peritoneal onlay mesh: Defektin dışarıdan görünümü
IPOM intra peritoneal onlay mesh onarım: Kompozit yama (dual mesh)
IPOM intra peritoneal onlay mesh onarım: Kompozit yama (dual mesh)
IPOM intra peritoneal onlay mesh onarım: Yamanin tespiti
IPOM intra peritoneal onlay mesh onarım: Yamanin tespiti
IPOM intra peritoneal onlay mesh onarım: Yamanın tacker ile tespiti
IPOM intra peritoneal onlay mesh onarım: Yamanın tacker ile tespiti
IPOM intra peritoneal onlay mesh onarım: Ameliyat sonu
IPOM intra peritoneal onlay mesh onarım: Ameliyat sonu