Akut Apandisit Muayenesi (Bulguları)

 • Lokalize hassasiyet, defans ve rebound. Apendiksin yerine göredir. Doğal olarak bulgular en çok sağ alt kadrandadır.
 • Kutanöz hiperestezi.
 • Rektal tuşede sağ pelvik hassasiyet pelvik yerleşimli apendikslerde görülür.
 • Obtrator sign (belirtisi) bir diğer apendiks irritasyonu göstergesidir. İnternal obturator kas sağda apendiksi çaprazlar. Akut apandisitte bu kas gerildiğinde hastanın sağ alt kadran ağrısı artar. Bu testi yapmak için hastanın sağ kalçası fleksiyona getirilir, sonra kalça içe doğru çevrilir (internal rotasyon). Bu internal kası gerer.
 • Rovsing sign (belirtisi); akut apandisitte saptanan bir bulgudur. Rebound hassasiyetin bir varyasyonudur. Testi uygulamak için nazikçe sol alt kadrana bastırılır sonra el hızlıca geri çekilir. Sağ alt kadranda ani bir ağrı oluşması pozitif Rovsing belirtisidir. Videoda sol alt kadran palpe ediliyor ve el hızlıca geri çekiliyor. Hastaya nerede ağrı hissettiği soruluyor. Hasta sağ alt kadranda ağrı hissediyor.
 • Psoas sign (belirtisi) akut apandisitin diğer bir belirtisidir. Apendiks iliopsoas kasına komşudur. Apendiks inflame olduğunda iliopsoas kasının gerilmesi sağ alt kadrandaki ağrının artmasıyla sonuçlanabilir.Bunu test etmenin iki yolu vardır. Birincisinde hastanın sağ bacağı bastırılırken kaldırması istenir, ağrısı sorulur.Hasta sağ alt kadranda ağrısı olduğunu söyler. İkinci yöntemde hasta soluna yatırılır. Bacak geriye doğru çekilir (ekstansiyon), hasta sağ alt kadran ağrısı olduğunu söyler.
 • Maximal point of tendernes; hastaya nerede ağrı olduğu sorulduğunda, parmağıyla McBurney noktasını göstermesidir.
  • McBurney noktası sağ superior inferior iliak çıkıntı (SIAS, spina iliaca anterior superior) ile göbek arasındaki mesafede, SIASA 1/3 lik uzaklıktadır. Apendiksin çekumdan çıktığı noktadır.
  • Mc Burney kesisi; bu noktadan geçen insizyondur. Bu insizyon SIAS ile göbek arasındaki çizgiye diktir, insizyonun 1/3'ü çizginin üzerinde, 2/3'ü çizginin altındadır.
 • Öksürünce sağ alt kadranda ağrı olması.
 • Hill drop sign; hasta parmakuçlarına kalkar ve topukları üzerine düşer, sağ alt kadranda ağrı olur.
 • Abdominal kitle; plastron apse ve periapendiküler apsede palpe edilir. Komplikasyonsuz apandisitte görülmez.
 • Ateş; perforasyon belirtisidir.
 • Taşikardi; perforasyon ve peritonit belirtisidir.
 • Tahta karın; jeneralize peritonit belirtisidir.

Psoas Belirtisi (Sign)

Rousing Belirtisi (Sign)