Apandisit Belirtileri (Semptomları)

  • Sağ alt kadran karın ağrısı
    • Klasik visseral ağrı → somatik ağrı paterni hastaların yaklaşık yarısında görülür. Burada Apendiksin gerilmesine bağlı olarak önce göbek çevresinde bir ağrı olur. İnflamasyon apendiks duvarını ve parietal peritonu etkilediğinde ise ağrı sağ alt kadrana kayar. Bu süreç ortalama 8 saattir. Tabi ki daha az yada fazla da sürebilir.
  • İştahsızlık. Neredeyse birçok cerrah tarafından patognomonik kabul edilir. Yani iştahsızlık yoksa apandisit değildir görüşü vardır.
  • Bulantı ve kusma olabilir. Kusma barsak obstrüksiyonundaki gibi tekrarlar tarzda değildir. Çoğunlukla 1-2'yi geçmez.
  • Tenezm ve suprapubik hassasiyet pelvik apandisitte görülebilir.
  • Sağ lomber bölgede ağrı, yüksek retroçekal apandisitlerde görülebilir.