Akut Apandisit Laboratuvar Bulguları

  • Komplikasyonsuz apandisitte genellikle hafif lökositoz (10 000-18 000 /mm3) vardır. Ancak hastaların üçte birinde normaldir. 18 000 /mm3 ün üzerindeki lökositoz perfore apandisit düşündürür.
  • Periferik yaymada PNL hakimiyeti vardır.
  • Üstteki iki bulgudan her ikisinin de normal olması ihtimali %5 civarındadır.
  • İdrar mikroskopisi normaldir. Eritrosit ve lökosit varsa üriner infeksiyon veya taş ekarte edilmelidir.
  • Karaciğer fonkisiyon testleri bozuksa akut kolesistit ve hepatit ayırıcı tanıda düşünülmelidir.
  • Direk grafide nadiren de olsa fekalit görülebilir. %70 civarında çekal distansiyon mevcuttur. Sentinel loop görülebilir. Bu periton irritasyonuna bağlı gelişen hava sıvı seviyesidir.
  • Ultrasonografi ve tomografide apendiks çapının 6 mm den büyük olması apandisit lehinedir.