Apendiks Yerleşimleri

Apendiks yerleşimleri
Apendiks yerleşimleri: Apendiks karın içinde pozisyonu en değişken organdır. Apendiksin lokalizasyonuna göre de akut apandisitin bulguları değişir. En çok bulunduğu pozisyon retroçekal bölgedir (%65-70). Diğer yerleşim yerleri şunlardır. 1-Paraileal (preileal), 2- Postileal, 3-Promontorik, 4-Pelvik, 5-Subçekal, 6-Parakolik (paraçekal), 7-Retroçekal.