Apandisit Tedavisi

  • Komplikasyonsuz apandisitte apendektomi yapılır. Laparoskopik apendektomi günümüzde rutin hale gelmeye başlamıştır ve kendi tecrübelerimize göre de doğrudur. Sadece insizyon boyutu açısından avantajının az olduğunu söylemek doğru değildir. Bazan açık ameliyatta apendiksin aranması oldukça travmatik olabilmektedir, bu sırada insizyon büyütülmekte yara infeksiyonu ve herni riski artmaktadır. Ayrıca negatif laparotomi ihtimali oldukça yüksek olan bir hastalıkta karın ağrısının kaynağının bulunması çok önemlidir.
  • Plastrone apandisitte antibiyotik tedavisini takiben 6-8 hafta sonra elektif apendektomi yapılır. Antibiyotik tedavisinin yararlılığı günlük yapılan karın muayenelerinde kitlenin küçülmesiyle teyid edilir.
  • Periapendiküler apse varlığı ameliyattan önce tespit edilmişse önce apse drene edilerek antibiyotik verilir. 6-8 hafta sonra elektif apendektomi yapılır.
  • Perfore apandist ve peritonit halinde duruma göre laparoskopik yaklaşım ya da laparotomi (tercihan göbekaltı median) uygulanabilir.
  • Normal görünümlü apendiks saptanırsa postop dönemde tereddütte kalmamak için apendektomi uygulanır ancak karın ağrısının etyolojiside ameliyat sırasında araştırılır.Bunu yapmak laparoskopik yöntemle daha kolaydır. En çok karşılaşılan patoloji Meckel divertikülitidir.