Reflünün Komplikasyonları (Zararları)

  • Yemek borusunda ülserler. Ülserler kanayabilir, ağrı ve yutma zorluğu yapabilir.
  • Yemek borusunun daralması
  • Barrett özofagus. Asit etkisiyle yemek borusunun çok katlı yassı epitel olan mukozasının, diğer gastrointestinal sistemdekine benzeyerek kolumnar epitele dönüşmesi. prekanserözdür. Yemek borusu kanseri riski artmıştır. Bir kez oluştuktan sonra reflü tedavi edilse de düzelmez. Belli aralıklarla endoskopik takip gerekir.

Hiatal Herninin Reflüdeki Rolü

Midenin üst kısmı, yemek borusnun geçtiği diyaframdaki açıklıktan göğüs içine kaydığında hiatal herni oluşur. Diyafram göğüs ve karını ayıran ortalama 3 mm kalınlığında bir kas tabakasıdır. Hiatal hernisi olan birçok kişide reflü sorunu olmamakla birlikte, hiatal herni mide içeriğinin yemek borusu içine daha kolay geri akışa izin verebilir. 50 yaş üzeri pek çok sağlıklı insanda küçük bir hiatal herni vardır. Kayıcı tipte hiatal hernide genellikle tedavi gerekmez.