Reflüde Cerrahi Tedavi (Reflü Ameliyatı)

Reflü çoğu zaman ilaçla tedavi edilebilir. Ancak ilaçlar işe yaramıyorsa ya da hasta ilaçlara bağımlı hale geldiyse cerrahi tedavi gerekebilir.

Nissen Fundoplikasyonu

Midenin fundusu yemek borusunun çevresine 360 derece sarılarak alt özofagus sfinkteri güçlendirilir. Günümüzde laparoskopik kolesistektomiden sonra en çok uygulanan laparoskopik işlemlerden biridir. Midenin mümkün olduğunca gevşek sarılması esastır. Sıkı sarmak reflüyü azaltmadığı gibi, darlığa neden olur. Bu ameliyattan sonra yemek borusundaki basıncı artıran ve reflüyü engelleyen şey mide fundusundaki havadır. Yakın zamanda laparoskopik fundoplikasyon ile ilgili yayınlanan bildiriler bu işlemin gastroözofageal reflünün pirozis, regürjitasyon ve disfaji gibi tipik semptomların hastaların % 90'ında ortadan kaldırdığını göstermiştir. Global olarak, % 4,2 lik açık cerrahiye dönüşüm, % 0,5 lik erken reoperasyon ve % 91 mükemmelden iyiye kadar semptomların iyileşme oranı mevcuttur.  

Laparoskopik Nissen Fundoplikasyonu Nasıl Yapılır?