Reflü Tedavisi

Tedaviye önce mide asidinin nötralizasyonu ve mide mide asitini azaltıcı ilaçlarla başlanır. Eğer medikal tedavi işe yaramazsa cerrahi tedavi gündeme gelir.

Reflü İlaçları Nelerdir?

Mide asidini Nötralize Eden ilaçlar

Gaviscon, Rennie, Talcid gibi ilaçlar şikayetlere hemen etki ederler. Ancak bu ilaçlar inflame yemek borusunu iyileştiremezler. Bu ilaçların fazla kullanımı ishal ya da kabızlık gibi yan etkilere sebep olabilir.

H-2 Reseptör Blokerleri

Mide Asit Üretimini Azaltan İlaçlardır. Famotidin, ranitidin gibi H-2 blokerlerinin etkisi antiasitler kadar hızlı başlamaz ama, daha uzun süre, yaklaşık 12 saat kadar mide asidini %70 oranında azaltırlar.

Proton Pompa İnhibitörleri (PPI).

Omeprazol, esomeprazol, lansoprazol, rabeprazol gibi PPI leri, H-2 blokerlerden daha güçlüdürler ve yemek borusundaki hasarın iyileşmesine imkan verirler. Bu ilaçların uzun süre kullanımı B-12 eksikliğine neden olur.