Gebeliğe Bağlı Akut Karaciğer Yağlanması

Gebeliğe bağlı akut karaciğer yağlanması, hamilelerde görülen, heptositlerde (karaciğer hücrelerinde) mikroveziküler yağ birikimi ile karakterize bir hastalıktır. 1940 yılında tanımlandığında bu hastalık ölümcüldü. Günümüzde erken tanı ve erken doğum ölümleri dramatik olarak azaltmıştır. Bu, çoğul gebelikler ile ve zayıf kadınlarda daha sık görülür. Tipik olarak son trimestirde (son üç ay) görülür. En sık belirtileri bulantı veya kusma (% 75), karın ağrısı (özellikle epigastrik, % 50), halsizlik, iştahsızlık ve sarılıktır. Hastaların yaklaşık yarısında preeklampsi belirtileri de vardır. Gebeliğe bağlı akut karaciğer yağlanması olan kadınlarda karaciğer fonksiyon testleri bozulur. Serum aminotransferaz yükselmesi genellikle ılımlı değerlerden 500 IU ye (10 kat) kadar artabilir. Beyaz küre sayısı, normal gebelikte görülen yükselmeden daha fazladır. Gebeliğe bağlı akut karaciğer yağlanması gelişen kadınlarda, bazı yağ asitlerini işleyen bir enzimde genetik olarak hafif yetmezlik vardır. Hamile değilken sorun yoktur. Ancak bu kadınlar hamile kalırlar ve bebeğe de genetik olarak bu enzim eksikliği geçerse, bebekte işlenemeyen yağ asitleri de anneye geçer. Anne bunun üstesinden gelemez ve annenin karaciğer hücrelerinde yağ birikir. (Daha derin merak edenler için bu enzimin adı: Uzun zincirli 3-hidroksi açil-koenzim A dehidrogenazdır (LCHAD). Annedeki mutasyon heterozigot, bebekteki homozigotsa bu sorun ortaya çıkar.)

Dış Bağlantılar

  1. Acute fatty liver of pregnancy, uptodate (30.11.2015)