Karaciğer yağlanması neden olur?

Karaciğer yağlanması nedenleri (neden olur)
Karaciğer Yağlanması Neden Olur: Sıklıkla, obezite, tip II diyabet, lipit yüksekliği (kolesterol ve trigliserit) ve hipertensiyonu olanlarda gelişir (metabolik sendrom). diyabet tanısı nasıl konulur, 8 saatlik açlık kan şekeri değerlerinin 125 in üzerinde olması ile. Karaciğere gelen yağ asitleri bu durumlarda parçalanmak yerine hücre içinde trigliserit olarak depolanır.
Basit karaciğer yağlanması sıklıkla, obezite, tip II diyabet ve kolesterol yüksekliği hipertensiyonu (yüksek tansiyon) olanlarda gelişir. Bunlar aynı zamanda metabolik sendromun birer parçasıdır. Sigara kullanımı ve 50 yaş üzeri risk artar. Obezlerin %75 i basit karaciğer yağlanması adayı, %25 kadarı da karaciğer yağlanmasına bağlı gelişen hepatite adaydır. Hızlı kilo kaybı, bağırsağı bypass eden obezite ameliyatları da karaciğer yağlanmasına neden olabilir. Fazla Kilolu ve Obez Tanımı Kilo ile ilgili tanımlar vücut kitle indeksi (VKI) ile yapılır. Vücut ağırlığı (kg), boyun (m) karesine bölünür, diğer bir deyişle vücut ağırlığı boyla iki defa bölünür. Birimi kg/m2 dir. 18.5-25 arası normal, 25-30 arası fazla kilolu, 30-40 arası obez, 40-50 arası morbid obez, 50 ve üzeri süper morbid obezdir. Bel Çevresi Santral obezite (elma tipi şişmanlık, bel ve göbek çevresi daha yağlı) diyabet ve metabolik sendromda olduğu gibi basit karaciğer yağlanmasında, armut tipi şişmanlığa göre daha fazla risk oluşturur. Erkeklerde bel çevresinin 102 cm kadında ise 88 cm den fazla olması hastalık riskini artırır.

Dış Bağlantılar

  1. Fatty Liver Disease, Canadian Liver Foundation (30.11.2015)