Fıtık Tedavisi ve Ameliyatları

Eğer fıtık çok küçükse ve kişiye şikayet vermiyorsa doktor izlemeyi seçebilir. Büyümüş ve ağrılı fıtıklarda ise genellikle cerrahi tedavi (ameliyat) gerekir. İki çeşit herni ameliyatı vardır, açık onarım ve laparoskopik onarım.

Açık Fıtık Ameliyatı

Açık ameliyatta cerrah kasık bölgesinde yaklaşık 10 cm lik bir insizyon yapar. Burada fıtık kesesinin içindeki bağırsakları karın içine gönderir, keseyi kökünden bağlayarak fazlasını keser. Zayıf olan kısmı çeşitli tekniklerle diker (primer onarım). Ama bu teknikte dikilen yerde gerginlik oluşur bu yüzden gerilimli teknik dedenir. Gerilim hastada hem uzun süre ağrıya hem de dikişlerin dokuyu kesmesi nedeniyle nükslere neden olur. Nüks oranları bazı tekniklerde %30 lara kadar çıkabilir. Bu yüzden sadece dikişli yapılan ameliyatlar (primer onarım) azalmıştır. İkinci bir yöntem ise zayıf bölgenin üzerine sentetik yama serilerek dikilmesidir. En çık polipropilen yamalar kullanılır. Zayıf bölge dikişle kapatılmadığı için bu yönteme tension free herni onarımı da denir. Daha az ağrıya neden olur ve nüks oranı %1-2 gibi oldukça düşüktür. Açık ameliyatlardan sonra hastanın normal yaşantısına dönmesi 4-6 hafta sürer.

Laparoskopik Herni Tamiri (Kapalı Fıtık Ameliyatı)

Kapalı safra kesesi ameliyatındaki gibi küçük deliklerden, uzun ince aletlerle, fıtığın karın duvarının arkasından yama ile tamir edilmesidir. Genel anestezi altında  yapılır. Ameliyat sonrası hasta tamamen uyandığında (6-8 saat sonra) yüryebilir, tuvalete gidebilir ve sıvı gıda alabilir. Ertesi gün evine döner. Sıklıkla 3 delik (1 cm, ve iki adet 0,5 cm) yardımıyla yapılır. Kişi bir hafta içinde günlük aktivitelerine (banyo, araç kullanma, çalışma ve cinsellik) döner. 3. gün ve 1. hafta sonra kontrollerinde yara görülür ve dikişler alınır. Ağır egzersizlere 4 hafta sonra başlanabilir. Laparoskopik fıtık tamiri mesh ile yapılır. Kullanılan yamalar genellikle polipropilen den üretilmiştir ve görünüşleri tül perdeye benzer. Polipropilen, otomotiv sanayinde kullanılan parçalardan, tekstil ve yiyecek paketlemesine kadar çok geniş kullanım alanı olan termoplastik bir polimerdir. Bu yama karın duvarının en iç tabakası olan periton ile karın duvarının arasına konur. Yani yama peritonun önünde kalır ve üzerini periton örter. Böylece bağırsaklar yamaya direk olarak değmez, yapışmaz ve delinmez. Yamayı buraya yerleştirmek için üç laparoskopik teknik vardır.