İç halka

« Sözlüğe Dön

İç halka

Karın ön duvarında, kasık bölgesinde, erkekte spermatik kordun kadında uterusun round ligamentinin geçtiği delik (halka). İnferior epigastrik damarların hemen lateralinde kalır. İndirekt inguinal herni  buradan karın dışına çıkar. (Tıp: İng. İnternal inguinal ring, deep inguinal ring, Lat, anulus inguinalis profundus)

Eşanlamlılar:
internal ring
« Sözlüğe Dön