Hürthle Hücreli Tiroid Kanseri (Karsinom)

Tiroid kanserlerinin yaklaşık% 3'ü bu tiptir. Foliküler hücreli karsinomdan daha agresif seyreder. Klinikte kendini soğuk nodül olarak gösterir. Tedavisi daha zordur.

Hürthle hücreli karsinomun tedavisi total tiroidektomidir. Kemoterapinin yararı yoktur. Radyoaktif iyotu az tuttuğundan iyot tedavisinin yararı azdır.