Tam İdrar Tahlili (Tetkiki) (TİT) (Normal Değerleri)

Dansite,1.005-1.025)
pH (4.5-8)
Bilirubin (Negatif)
Hemoglobin/kan (negatif)
Berraklık (Berrak)
Renk (Sarı)
Gkukoz (Negatif)
Keton (Negatif)
Lökosit Esteraz (Negatif)
Nitrit (Negatif)
Protein (Negatif)
Ürobilinojen (Normal)
Bakteri (Negatif)

Tam İdrar Tahlili ve Normal Değerleri

Tam idrar tahlili, idrar yolu infeksiyonu, böbrek hastalıkları ve diabet gibi birçok hastalıkta kullanılır. Rutin check-up da, gebelik takibinde, preoperatifolarak da istenmektedir.

Tam idrar tahlilinde idrar 3 yönden değerlendirilir. Görsel, stick ile ve mikroskopik.

 1. Tam idrar tahlilinde idrarın görünüşü: Normalde berraktır. Bulanıklık yada anormal bir koku bir sorun göstergesidir. İdrarda kan bulunması onu kırmızı ya da kahverengi yapar. Bulanıklık infeksiyon göstergesidir. İdrar rengi yenen gıdalar ya da ilaçlardan etkilenebilir.
 2. Tam idrar tahlilinde stick test (strip): Bir plastik çubuk üzerinde çeşitli kimyasallar bulunur. İdrar içine daldırıldığında oluşan renk değişimleri incelenir.
 3. Tam idrar tahlilinde Dipstick test ile ölçülen parametreler
 • Asidite, pH: Anormallikleri idrar yolu ya da böbrek hastalıklarını gösterir.
 • Konsantrasyon (dansite): Yüksek dansite genellikle dehidratasyondan kaynaklanır.
 • Protein: Az miktarda protein normaldir. Büyük miktarda protein bulunması böbrek hastalığı göstergesidir.
 • Şeker (glukoz): Normalde ölçülemeyecek kadar azdır. İdrarda şeker (glukoz) saptanması şeker hastalığını gösterir.
 • Keton: Diyabet göstergesidir
 • Bilirubin: İdrarda bilirubin tıkanma sarılığı ya da karaciğer hastalığı göstergesidir.
 • İnfeksiyon göstergeleri: Nitrit, lökosit esteraz.
 • Kan (eritrosit): İdrarda kan tespit edilmesine hematüri denir. Böbrek hastalığı, infeksiyon, ürolitiazis, böbrek ya da mesane kanserini düşündürür.

Kaynaklar

 1. NCBI (PubMed) MeSH Database, Urinalysis
 2. Mayo Clinic, Tests and Procedures Urinalysis

İdrar Mikroskopisi (Normal Değerleri)

Eritrosit (≤ 2/hpf)
Lökosit (≤ 2-5/hpf)
Epitel (≤ 15-20/hpf)
Hyalin silindir (0-5)
Kristal (Nadir)
Bakteri (Negatif)
Maya (Negatif)

Tam idrar tahlilinde mikroskopik muayene

Lökosit idrar yolu infeksiyonu, eritrosit böbrek hastalığı, ürolitiazis ve böbrek-mesane kanseri, epitel kontaminasyonu (idrar tahlilinin tekrarlanması gerekir), bakteri ve maya infeksiyonu, hyalin silindir böbrek hastalığını, kristal ürolitiazisi gösterir.

Gaitada Gizli Kan (Normal Değerleri)

GGK-1 (Negatif)
GGK-2 (Negatif)
GGK-3 (Negatif)