SIRS, sepsis, septik şok

SIRS, sepsis, septik şok

SIRS, sepsis, septik şok: Sistemik İnflamatuar respons sendromu ile beraber pozitif kültürle desteklenmiş infeksiyon olmasına sepsis denir. Kültürden kasıt sadece kan kültürü değil, her türlü infeksiyondan kaynaklanan üremedir. Örneğin yara infeksiyonu, intraabdominal apse, pnömoni, üriner sistem infeksiyonu vb. Ciddi Sepsis: Sepsis + organ disfonksiyonu, hipotansiyon, hipoperfüzyon (laktik asidoz, SBP

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *