Şok patofizyolojisi (fizyolojisi, fizyopatolojisi)

Şok patofizyolojisi (fizyolojisi, fizyopatolojisi)

Şok patofizyolojisi (fizyolojisi, fizyopatolojisi): Hafif asidoz (pH 7.2-7.35) adrenerjik aktivasyon yaparak taşikardi ve kardiak kontraktilitede artışa neden olurken, ciddi olduğunda (pH 7.2 nin altında) etkileri, katekolaminlerinkini bastırarak kardiak depresyon ve vazodilatasyona neden olur. O yüzden bu aşamada hastanın pH sı düzeltilmeden, başka bir deyişle bikarbonat verilmeden hemodinamisi düzeltilemez.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *