Pulmoner arter wedge basıncı nasıl ölçülür

Pulmoner arter wedge basıncı nasıl ölçülür

Pulmoner arter wedge basıncı nasıl ölçülür: Kullanılan kateter bu işleme özeldir. Aynı santral venöz kateterizasyon yapılır gibi internal jugular venden takılır. Kateter ilerletildikçe, monitördeki basınç paternleri izlenir. Pulmoner artere girince, uçtaki balon şişirilir ve basınçlar kaydedilir. Buradaki basınçlar (PCWP), sol ventrikül end diastolik basınçla (LVEDP) koreledir. Yani ölçüm sağdan yapılmasına rağmen sol ventrikül fonksiyonları değerlendirilmiş olur.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *