Pankreasın venleri

Pankreasın venleri

Pankreasın venleri. pankreas başının önünde ve arkasında anterior ve posterior pankreatikoduodenal venler bulunur. Bunlar portal ven ve superior mezenterik vene dökülürler. Pankreas gövde ve kuyruğundaki venöz kan, splenik vene dökülür.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *