Selektif Vagotomi Selective Vagotomy

Selektif Vagotomi Selective Vagotomy

Selektif Vagotomi; Vagus siniri gastroözefageal bileşke civarında iki dal verir; hepatik ve çölyak. Sinir bu dalların altından kesilir. Pilorun innervasyonu bozulur. Bu yüzden midenin (pilorun) boşalmasını sağlayacak bir işlem (drenaj) eklenmelidir.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *