Omentum Minus

Omentum Minus

Omentum Minus; karaciğer ile küçük kurvatür arasındaki periton parçasıdır. İki bölümü vardır, hepatoduodenal ligament ve hepatogastrik (gastrohepatik) ligament (ligaman).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *