Midenin Embriyolojik Gelişimi-3

Midenin Embriyolojik Gelişimi-3

Midenin Embriyolojik Gelişimi-3: Büyük omentum (majus); Mide büyük kurvatürden aşağı sarkan ve mutfak önlüğüne benzeyen, damarlı periton yapısıdır. Dorsal mezenterin kalıntısıdır. Küçük omentum (minus); Karaciğer ile küçük kurvatür-proksimal duodenum arasındadır. İki bölüme ayrılır; Hepato gastrik ve hepatoduodenal ligament.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *