Robotik cerrahi

Robotik cerrahi

Robotik cerrahi. Robotun 3 ya da 4 kolu vardır, steril hemşire kollara gerekli uçları takıyor, cerrah ise robotu uzaktan kontrol ediyor, arada bir kahvesini de yudumlayabilir.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *